libraria

Kerko Materiale

May 14, 2018

Kundërshtimi i VE dhe Radikalizimit që çon në terrorizëm: Idetë, Rekomandimet dhe Praktikat e Mira nga Rajoni i OSBE-së

LEXO

Apr 29, 2018

Si të krijojmë rrjete lokale?

LEXO

Apr 27, 2018

Udhëzues për trajnerët dhe politikë-bërësit në CVE/PVE

LEXO

Apr 19, 2018

Hulumtimi i Radikalizimit - Analiza e Boshlleqeve (Pjesa III)

LEXO

Apr 16, 2018

Hulumtimi i Radikalizimit - Analiza e Boshllëqeve (Pjesa II)

LEXO

Apr 13, 2018

Hulumtimi i Radikalizimit - Analiza e Boshlleqeve (Pjesa I)

LEXO